Regulamin

                               Regulamin sklepu internetowego częścizamiennemika.pl

                                                        Postanowienia wstępne

1/ Sklep internetowy czescizamiennemika.pl  dostępny  pod adresem www.czescizamiennemika.pl,

prowadzony jest przez MIKA ANNA   w KAZIMIERZY WIELKIEJ ul 1 maja 29

prowadzącego działalność pod firmą ANNA MIKA Sklep części zamiennych AGD wpisaną do Centralnej Ewidencji

i Informacji  o Działalności Gospodarczej/CEIDG/prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki ,

posiadającego ; adres wykonywania działalności i adres do doręczeń  ul 1maja 29 28-500 KAZIMIERZA WIELKA,

 NIP; 6621011440, regon292375392.

Firma prowadzi działalność  w Polsce

2/ Niniejszy Regulamin skierowany jest na rzecz konsumentów i przedsiębiorców korzystających  ze sklepu i określa

zasady  korzystania ze sklepu internetowego, oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

                                                                              

                                                                      DEFINICJE

1/ KONSUMENT -osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą  umowę  w ramach sklepu .

2/ SPRZEDAWCA -osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  wpisaną  do CEIDG. ANNA MIKA sklep części  zamiennych AGD.

3/KLIENT -każdy podmiot dokonujący zakupów  za pośrednictwem  sklepu.

4/PRZEDSIĘBIORCA  - osoba fizyczna, osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą , która korzysta ze sklepu internetowego.

5/SKLEP-sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym  www.czescizamiennemika.pl

6/UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ -umowa zawarta z klientem w ramach sklepu internetowego bez

jednocześnie fizycznej obecności stron w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość.

7/ REGULAMIN -niniejszy  regulamin sklepu internetowego.

8/ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli klienta składane  za pomocą  formularza  zamówienia i zmierzające bezpośrednio  do zawarcia bezpośrednio umowy sprzedaży produktu  ze sprzedawcą.

9/KONTO -konto klienta w  sklepie ,są w nim gromadzone dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

10/FORMULARZ REJESTRACJI -formularz dostępny w sklepie , umożliwiający utworzenie konta.

 

11/KOSZYK - element oprogramowania sklepu w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty  do zakupu.

 

12/PRODUKT - dostępna rzecz ruchoma /usługa  będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.\

13/UMOWA SPRZEDAŻY -umowa sprzedaży produktu/ towaru/zawierana przez klienta a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

 14/ NEWSLETTER- usługa elektroniczna  świadczona przez sklep za pośrednictwem  poczty elektronicznej e-mail.

                                                                                              

                                         KONTAKT ZE SKLEPEM

1/ANNA MIKA Sklep części zamiennych AGD    ;ul 1maja 29   28-500 KAZIMIERZA WIELKA,

 

                          telf.41 3522880,  693509429,785621025

2/ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ;
            mika59@poczta.onet.pl.

3/ KONTO FIRMOWE; BANK POCZTOWY SA 83 1320 1537 3890 4730 2000 0001

4/ KLIENT może porozumieć się ze sprzedawcą za pomocą adresu ,i numerów telefonów podanym .

                                                                                        

                                              WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania  ze sklepu ,w tym przeglądanie asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty , nie zbędne  są ;

a/ urządzenie z dostępem do sieci Internet  i przeglądarką internetową; MOZILLA FIREFOX, EXPLORER, GOOGLE CHROME i inne.Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JaveScript ,oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

b/aktywne konto poczty elektronicznej e-mail

c/ włączona obsługa plików ''cookies' 'w przeglądarce internetowej /więcej w zakładce polityka prywatności/

                                                                               

                                                      INFORMACJE OGÓLNE

1/ Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności  za  zakłócenia ,i przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą./ przerwa dostawy Internetu/.Sklep internetowy nie jest dostawcą usługi Internetu, ani dostawcą  innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy prawa telekomunikacyjne go.

2/klient zobowiązany jest do korzystania  ze sklepu internetowego w sposób zgodny  z prawem i dobrymi obyczajami i  obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze  bezprawnym.

3/ Przeglądanie asortymentu sklepu i zakupu nie wymaga  zakładani e  konta. Składanie zamówień przez klienta  na produkty znajdujące się  w asortymencie sklepu możliwe jest  albo po założeniu konta, lub bez założenia konta,  albo zamówienie przez e-mail, lub telefonicznie / klient podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania ,telefon komórkowy , e-mail  ;do dostarczenia produktu zamówionego w sklepie internetowym/.

4/ Ceny podane  w sklepie są podane  w polskich złotych i są cenami brutto/ uwzględniając podatek VAT/

5/ Na końcową kwotę  do zapłaty składa się cena za produkt  z  kosztem  dostawy/ TOWAR WYSYŁAMY POCZTĄ POLSKĄ SA., kurierem InPost /apaczka/, o której klient jest informowany w trakcie  składania  zamówienia ,w tym także w chwili wyrażenia woli związania  się umową  sprzedaży.

                                                                           

 

                                                                        

                                ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1 Aby założyć konto należy wypełnić  formularz rejestracji . Niezbędne jest podanie następujących danych ; imię i nazwisko , adres zamieszkania , nr telefonu , e- mail.

2 Założenie konta jest  darmowe.

3 Logowanie się do konta odbywa się  przez podanie  login i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji .

4 Klient ma możliwość w każdej chwili , bez podania przyczyny usunąć konto poprzez wysłanie żądania do sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane.

5 Dane osobowe klienta są udostępniane /  DO POCZTY POLSKIEJ SA/ , Inpost sp.zo.o  w celu dostarczanego towaru zakupionego w sklepie internetowym/

                                                                           

                                               ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu składania zamówienia należy;

1 zalogować się do sklepu internetowego

2 wybrać towar będącym przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk do koszyka

3 zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji /wypełnić formularz zamówienia

poprzez podanie danych odbiorcy zamówienia t j; imię i nazwisko, adres wysyłki towaru , numer tel. ,e-mail / ,

wybrać  rodzaj przesyłki / sposób dostarczenia towaru/ ,wpisać dane do faktury.

4 kliknąć przycisk zamawiam i płacę oraz potwierdzić zamówienie , klikając  w link przesłany  w wiadomości  e-mail.

5 wybrać  jeden z dostępnych sposobów płatności  i opłacić zamówienie ./ na zapłatę czekamy 7dni/

 

                              OFEROWANE METODY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 

1 Klient może skorzystać  z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu/towaru/

 a/ przesyłka kurier 48 / POCZTA POLSKA SA/  przesyłka  za  pobraniem, odbiór w punkcie , przesyłka pocztowa

b/ odbiór osobisty dostępny  pod adresem ; KAZIMIERZA WIELKA UL 1maja 29 

c/przesyłka kurierem InPost /apaczka/ : przesyłka kurierska / przedpłata/ , przesyłka za pobraniem

                     

2 Klient może skorzystać  z następujących metod płatności ;

a/płatność za pobraniem

b/ płatność przelewem na konto sprzedawcy

c/ płatność elektroniczną; za pośrednictwem serwisu PayU.pl

 3 Szczegółowe informacje na temat metod dostawy i metod płatności  znajdują się w zakładce sklepu .

                                              WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY    

1 Zawarcie umowy sprzedaży  między klientem a sprzedawcą   następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia   za pomocą formularza zamówienia  w sklepie internetowym.

2 Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza   jego otrzymanie i przyjmuje   zamówienie do realizacji . Potwierdzenie   otrzymania zamówienia  i jego przyjęcie następuje poprzez  przesłanie  przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail  na podany  adres poczty elektronicznej klienta. Z chwilą zatwierdzenia otrzymania przez klienta   wiadomości e-mail  zostaje zawarta umowa między klientem a sprzedawcą.

3 W przypadku wyboru przez klienta;

 a/ płatności przelewem, płatności elektronicznych  .Klient jest obowiązany  do dokonania płatności w terminie 7dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży -w przeciwnym razie  zamówienie zostanie z anulowane.

b/ płatności  za pobraniem przy odbiorze przesyłki , klient obowiązany jest do  dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4 Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, towar zostanie wysłany  przez sprzedawcę  w terminie  w jego opisie ,w sposób wybrany przez klienta podczas składania  zamówienia .Jeśli klient wybrał sposób zapłaty przelewem, towar wysyłamy nie zwłocznie po otrzymaniu płatności/t j uznania rachunku bankowego sprzedawcy/

          

                                                      PRAWO  ODSTĄPIENIA  OD UMOWY

1 Konsumentowi i osobie fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość na podstawie przepisów  ustawy z dn 30 maja 2014r o prawach konsumenta w terminie 14 dni od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2 Bieg terminu  rozpoczyna się od dostarczenia produktu / towaru/ konsumentowi.

3 Konsument i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  odstępując  od umowy , składa   sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu do umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4 Oświadczenie może być wysłane za pomocą  tradycyjnej poczty/na adres  sprzedawcy / i pocztą elektroniczną poprzez przesłania oświadczenia  na adres e-mail sprzedawcy - dane kontaktowe sprzedawcy znajdują się w kontakcie ze sklepem. Oświadczenie  można złożyć również  na formularzu , który znajduje się w zakładce w sklepie internetowym www.czescizamiennemika.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

5 Po przysłaniu oświadczenia przez klienta drogą elektroniczną /e-mail/ , sprzedawca przesyła klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6 Skutki odstąpienia  od umowy ;

  a. Umowa zawarta  na odległość uważa się nie zawartą .

b. W przypadku  odstąpienia od umowy i otrzymania towaru  sprzedawca zwraca klientowi wszystkie dokonane płatności/ cena  produktu z kosztem wysyłki/   z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających  z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia  innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia  oferowany przez sprzedawcę .

c. Zwrot  płatności sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych metod płatności  jakie zostały  przez klienta użyte  w pierwotnej transakcji.

d. Konsument powinien odesłać produkt/ towar/  na adres  sprzedawcy podanym w regulaminie nie  póżniej  niż 14 dni  od  dnia  w którym poinformował sprzedawcę  o odstąpieniu  od umowy. Termin zostaje zachowany , jeśli klient odeśle towar  przed upływem terminu 14 dni.

e. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu/ towaru/.

f. Konsument / klient/ odpowiada  tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające  z korzystania  z niego  w sposób inny  niż było to konieczne  do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania towaru.

 

                                                             REKLAMACIA I GWARANCJA

1  Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.

2  Konsument po dokonaniu zakupu stwierdził , że towar otrzymany jest uszkodzony , nie działa prawidłowo lub nie jest zgodny z zawartą umową, a towar nabył  jako konsument ma prawo do reklamacji.

3  W przypadku wystąpienia wady zakupionego  u sprzedawcy towaru klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym . Jeżeli klientem jest przedsiębiorca ma prawo do odstąpienia od umowy tak jak konsument, i prawo do reklamacji.

4.Rękojmia jest wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną  na podane w regulaminie adresy sprzedawcy lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego , udostępniony  przez sprzedawcę  na stronie sklepu internetowego

6. Zaleca się , aby w reklamacji  zawrzeć min zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia , dane klienta składającą reklamację ,oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru.

7 .Sprzedawca ustosunkuje się do żądania  reklamacyjnego  niezwłocznie, nie póżniej  niż w terminie 14 dni .

8. Towary odsyłane  w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w regulaminie.

 

                         POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZEŃ ROSZCZEŃ

1 Szczegółowe informacje dotyczących możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeń roszczeń dostępne są w siedzibach powiatowych rzeczników konsumenta, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2 Klient będącym konsumentem posiada następujące możliwości  z pozasądowych  sposobów rozpatrzenia reklamacji i  dochodzeń roszczeń;

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego  polubownego sądu konsumenckiego/ art37ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o Inspekcji Handlowej - DZ.U. z 2014rpoz. 148 z póżn. zm./ z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu z umowy zawartej ze sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora  Inspekcji  Handlowej  z wnioskiem o wszczęcie postępowania medialnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc  w sprawie  rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a sprzedawcą , korzystając  z pomocy  powiatowego rzecznika konsumentów.

 

                 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM / INFORMUJEMY;

1 Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest  SKLEP CZĘŚCI ZAMIENNYCH AGD z siedzibą przy ul 1Maja 29 w KAZIMIERZY WIELKIEJ 28-500 tel; 785621025

, adres e-mal;  mika59@poczta.onet.pl

 2. Celem zbierania danych osobowych klientów  przez administratora   za pośrednictwem sklepu internetowego jest tylko, w celu realizacji umowy sprzedaży .

3. Przysługuje klientom prawo dostępu do treści danych  oraz ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania , a także  prawo sprzeciwu, żądania  zaprzestania przetwarzania ,jak również prawo do cofnięcia  zgody  w dowolnym  momencie  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego tj  PREZES URZĘDU OCHRONY  DANYCH OSOBOWYCH.

ul .Stawki  2 00-193 Warszawa . tel.22 53103 00 lub e-mail kancelaria@puodo.gov.pl

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , lecz niezbędne do realizacji wysyłki towaru handlowego zakupionego w sklepie internetowym.W przypadku nie podania  danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy sprzedaży .

4.Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu  podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko POCZTA POLSKA , Kurier : apaczka InPost/ w celu wysyłki towaru/ ,BANK POCZTOWY /w celu zapłaty towaru przelewem /

, płatność elektroniczna PAY U.

5. Dane osobowe udostępnione przez klientów  nie będą podlegały profilowaniu .

6. Administrator danych  nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa  trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc  od początku roku  następującego po roku , w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie  danych osobowych.

                                         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Umowy zawierane ze sklepem internetowym www.czescizamiennemika.pl są w języku polskim.

2 Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do dokonania zmian  w regulaminie  z ważnej przyczyny / zmiany przepisów prawa/ . O zmianach konsument/ klient/ zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub po wejściu na stronę sklepu internetowego.

3 W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego; / KODEKS CYWILNY, USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ,USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ/

4 Klient ma prawo skorzystać  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i może złożyć skargę  za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR /http;//ec.europa.eu/consumers/odr. /